"Zajmij się tym, czym potrafisz, rachunki zostaw nam"

 

KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO
Biuro Rachunkowe
"
KRYSTYNA" Sp. z o.o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój,
ul. Zielona 18A
tel. (32) 47 18 646


Kancelaria czynna jest
od 7.00 do 15.00.

 

Usługi kadrowo-płacowe

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej  wymaganej przepisami Kodeksu Pracy i przepisami wykonawczymi do Kodeksu Pracy.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji osób świadczących pracę na podstawie Kodeksu Cywilnego umów zleceń, umów
  o dzieło
  itp.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z ZFŚS lub świadczeniami urlopowymi.
 • Sporządzanie deklaracji, informacji oraz innych rozliczeń wymaganych od pracodawców, pracowników i osób świadczących usługi przez przepisy prawa pracy, podatkowe, ZUS, Sanepid,PIP i inne powołane instytucje.
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób bezrobotnych (wnioski o staż i prace interwencyjne) oraz wniosków o refundację wynagrodzeń do Powiatowych Urzędów.
 • Sporządzanie wniosków do PFRON o refundację wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Sporządzanie wniosków do PFRON o refundację składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Prowadzenie innych spraw.