"Zajmij się tym, czym potrafisz, rachunki zostaw nam"

 

KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO
Biuro Rachunkowe
"
KRYSTYNA" Sp. z o.o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój,
ul. Zielona 18A
tel. (32) 47 18 646


Kancelaria czynna jest
od 7.00 do 15.00.

 

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością
i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w zwiąazku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

 

Doradztwo podatkowe

 • Udzielanie opinii, wyjaśnień oraz porad w zakresie czynności podatkowych.
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi oraz organami podatkowymi.
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych.
 • Doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 • Optymalizacja podatkowa.
 • Przekształcenia, aporty i tworzenie nowych podmiotów prawnych.
 • Przygotowywanie wniosków o interpretację indywidualną
  i ogólną do Izby Skarbowej.
 • Informowanie Klienta o zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na jego działalność gospodarczą.
 • Dodatkowe czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.